กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม


กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
24 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 54 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
20 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 80 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
16 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน 81 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
23 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 55 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
20 กรกฎาคม 2561 - 22 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 82 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
22 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน 83 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
22 กันยายน 2561 - 29 กันยายน 2561 หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 56 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
26 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 84 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
21 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน 85 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
26 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 57 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน