กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม


กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
26 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน 87 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
18 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 88 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 89 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
20 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน 90 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน