กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม


กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 106 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
29 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 107 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
24 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564 หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน 62 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน