กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม


กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
21 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 103 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 104 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
16 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 105 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
25 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน 61 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน