กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม


กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
29 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 90 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
19 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 91 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
16 พฤษภาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน 57 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
7 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2562 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 92 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
24 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน 58 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน