กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม


กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 96 เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ
17 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 97 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 98 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
27 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 99 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ
24 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563 หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน 100 เปิดรับสมัคร คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน