ร่มอารามธรรมสถาน

เป็นสาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ (ฝั่งธัญบุรี ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ได้สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

 

กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 

หลักสูตรปัญญาอบรมใจมีระยะเวลา ๓ วัน เข้าเช้าวันศุกร์ ออกบ่ายวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น และหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ เวลา ๘ วัน สำหรับผู้ที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนการที่จะนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ร่มอารามธรรมสถานเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของตน

ช่วงวันที่อบรมหลักสูตรรุ่นที่จำนวน
12 เมษายน 2557 - 19 เมษายน 2557หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 39เต็มแล้ว
3 พฤษภาคม 2557 - 5 พฤษภาคม 2557หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน47เต็มแล้ว
20 มิถุนายน 2557 - 22 มิถุนายน 2557หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน48เปิดรับสมัคร
19 กรกฎาคม 2557 - 26 กรกฎาคม 2557หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 41เปิดรับสมัคร

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรมโปรดระบุวันที่อบรม และติดต่อเราแต่เนิ่นๆโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน

ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น.

ฝากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารไว้เมื่อลงทะเบียน

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนด ไม่กลับก่อน


ดูรายชื่อผู้สมัคร
Click ที่นี่

 


หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔


ในการอบรมหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ในช่วง ๔ วันแรกจะเน้นให้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน มีเป้าหมายที่จะให้จิตสงบ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจ หรือหน้าท้องที่พอง-ยุบ เป็นหลัก เพื่อให้จิตมีกำลังที่จะข่มนิวรณ์ อันเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังให้จิตเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ ๕ เป็นต้นไป มีเป้าหมายที่จะให้จิตรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และเข้าใจสิ่งนั้นๆว่าเป็นเพียงรูป-นามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ เพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดที่เคยเห็นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของๆตน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์

รูปภาพ


รูปงานทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา 2556

ข่าวสาร


           เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าประจำปี ณ ร่มอารามธรรมสถาน

 วันวิสาขบูชา อังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๑๕ น.เป็นต้นไป
 ๙.๐๐ น. หลวงพ่อชาญชัยแสดงธรรม     ๑๐.๐๐ น.ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่า                         ๑๑.๑๕ น. รับประทานอาหาร

ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ  บริจาคทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ (ธัญบุรี) เลขบัญชี ๓๑๘-๒-๔๘๐๓๔-๔
ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัสรังสิต คลอง ๗ เลขที่บัญชี ๕๖๙-๒-๑๕๐๑๒-๒
หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมชื่อและที่อยู่ของท่านมาที่
ร่มอารามธรรมสถาน  ๙๗ หมู่ ๓ หลัง อ.บ.ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐