ร่มอารามธรรมสถาน

เป็นสาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ (ฝั่งธัญบุรี ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ได้สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

 

กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 

หลักสูตรปัญญาอบรมใจมีระยะเวลา ๓ วัน เข้าเช้าวันศุกร์ ออกบ่ายวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น และหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ เวลา ๘ วัน สำหรับผู้ที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนการที่จะนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ร่มอารามธรรมสถานเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของตน

ช่วงวันที่อบรมหลักสูตรรุ่นที่จำนวน
19 มิถุนายน 2558 - 21 มิถุนายน 2558หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน57เต็มแล้ว
8 สิงหาคม 2558 - 15 สิงหาคม 2558หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 44เต็มแล้ว
18 กันยายน 2558 - 20 กันยายน 2558หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน58เต็มแล้ว
17 ตุลาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2558หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 45เปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2558 - 15 พฤศจิกายน 2558หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน59เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องใช้ขื่อและนามสกุลจริง ห้ามใช้ชื่อเล่น

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรมโปรดระบุวันที่อบรม และติดต่อเราแต่เนิ่นๆโดย
Click ที่นี่
เพื่อให้โอกาสผู้อื่นสมัครแทน มิฉะนั้นจะกันที่ผู้อื่นซึ่งสนใจจะเข้าอบรม
หากไม่แจ้งยกเลิกและไม่มา 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าอบรมอีกภายใน 2 ปี


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น.

ต้องฝากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารไว้เมื่อลงทะเบียน


อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนด ไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้


ดูรายชื่อผู้สมัคร
Click ที่นี่

 


หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔


ในการอบรมหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ในช่วง ๔ วันแรกจะเน้นให้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน มีเป้าหมายที่จะให้จิตสงบ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจ หรือหน้าท้องที่พอง-ยุบ เป็นหลัก เพื่อให้จิตมีกำลังที่จะข่มนิวรณ์ อันเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังให้จิตเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ ๕ เป็นต้นไป มีเป้าหมายที่จะให้จิตรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และเข้าใจสิ่งนั้นๆว่าเป็นเพียงรูป-นามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ เพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดที่เคยเห็นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของๆตน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์

รูปภาพ


รูปงานทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา 2556

ข่าวสาร


                     ขอเชิญร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
           วันจัทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ตรงกับวันวิสาขบูชา
    
   
08.15 น. ชมประวัติพระพุทธเจ้า
    09.00 น. หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ แสดงธรรม
    10.00 น. ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
    10.30 น. พิธีถวายผ้าป่า
    11.00 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
    11.30 น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

     ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชี กองทุนร่มอาราม
     ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัสรังสิต คลอง 7 เลข บ/ช 569-2-15012-2
     ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง 10 (ธัญบุรี) เลข บ/ช
318-2-48034-4



                  การแสดงธรรมนอกสถานที่

    ชมรมสุรัชต์ธรรม ข้างวัดชนะสงคราม บางลำภู เวลา 14.30-17.00 น.
     วันที่่  12 กค.,13 กย.,  8 พย.

    

     ธรรมสถานว่องวานิช ถ.เทพาารักษ์ 18 กค. 7.30-8.30 น.

     ชมรมกัลยาณธรรมล้านนา เชียงใหม่ 26 กค.