ร่มอารามธรรมสถาน

เป็นสาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ (ฝั่งธัญบุรี ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ได้สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

 

กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 

หลักสูตรปัญญาอบรมใจมีระยะเวลา ๓ วัน เข้าเช้าวันศุกร์ ออกบ่ายวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น และหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ เวลา ๘ วัน สำหรับผู้ที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนการที่จะนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ร่มอารามธรรมสถานเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของตน

ช่วงวันที่อบรมหลักสูตรรุ่นที่จำนวน
30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน68เต็มแล้ว
20 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน69เต็มแล้ว
22 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน70เต็มแล้ว
17 มีนาคม 2560 - 19 มีนาคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน71เต็มแล้ว
22 เมษายน 2560 - 29 เมษายน 2560หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 49เต็มแล้ว
19 พฤษภาคม 2560 - 21 พฤษภาคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน72เต็มแล้ว
14 มิถุนายน 2560 - 18 มิถุนายน 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน73เต็มแล้ว
15 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 50เต็มแล้ว
10 สิงหาคม 2560 - 14 สิงหาคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน74เต็มแล้ว
8 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน75เต็มแล้ว
6 ตุลาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 10 วัน51เต็มแล้ว
17 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน76เต็มแล้ว
2 ธันวาคม 2560 - 9 ธันวาคม 2560หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 52เต็มแล้วในการกรอกข้อมูล ผู้สมัครจะต้องใช้ขื่อและนามสกุลจริง ห้ามใช้ชื่อเล่น


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรมโปรดระบุวันที่อบรม และติดต่อเราแต่เนิ่นๆโดย
Click ที่นี่
เพื่อให้โอกาสผู้อื่นสมัครแทน มิฉะนั้นจะกันที่ผู้อื่นซึ่งสนใจจะเข้าอบรม
หากไม่แจ้งยกเลิกและไม่มา 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าอบรมอีกภายใน 2 ปี


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น.

ต้องฝากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารไว้เมื่อลงทะเบียน


อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนด ไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้


ดูรายชื่อผู้สมัคร
Click ที่นี่

 


หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔


ในการอบรมหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ในช่วง ๔ วันแรกจะเน้นให้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน มีเป้าหมายที่จะให้จิตสงบ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจ หรือหน้าท้องที่พอง-ยุบ เป็นหลัก เพื่อให้จิตมีกำลังที่จะข่มนิวรณ์ อันเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังให้จิตเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ ๕ เป็นต้นไป มีเป้าหมายที่จะให้จิตรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และเข้าใจสิ่งนั้นๆว่าเป็นเพียงรูป-นามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ เพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดที่เคยเห็นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของๆตน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์

รูปภาพ


ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58

ข่าวสาร

    การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานของหลวงพ่อชาญชัย นอกสถานที่