ร่มอารามธรรมสถาน

เป็นสาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ (ฝั่งธัญบุรี ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ได้สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

 

กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 

หลักสูตรปัญญาอบรมใจมีระยะเวลา ๓ วัน เข้าเช้าวันศุกร์ ออกบ่ายวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น และหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ เวลา ๘ วัน สำหรับผู้ที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนการที่จะนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ร่มอารามธรรมสถานเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของตน

ช่วงวันที่อบรมหลักสูตรรุ่นที่จำนวน
10 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน64เต็มแล้ว
16 กรกฎาคม 2559 - 23 กรกฎาคม 2559หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 47เต็มแล้ว
12 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน65เต็มแล้ว
7 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน66เต็มแล้ว
18 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน67เต็มแล้ว
3 ธันวาคม 2559 - 10 ธันวาคม 2559หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน 48เต็มแล้ว
30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน68เต็มแล้ว
20 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน69เต็มแล้ว
22 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน70เต็มแล้ว
17 มีนาคม 2560 - 19 มีนาคม 2560หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน71เปิดรับสมัคร


ผู้สมัครจะต้องใช้ขื่อและนามสกุลจริง ห้ามใช้ชื่อเล่น


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรมโปรดระบุวันที่อบรม และติดต่อเราแต่เนิ่นๆโดย
Click ที่นี่
เพื่อให้โอกาสผู้อื่นสมัครแทน มิฉะนั้นจะกันที่ผู้อื่นซึ่งสนใจจะเข้าอบรม
หากไม่แจ้งยกเลิกและไม่มา 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าอบรมอีกภายใน 2 ปี


ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น.

ต้องฝากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารไว้เมื่อลงทะเบียน


อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนด ไม่กลับก่อน

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้


ดูรายชื่อผู้สมัคร
Click ที่นี่

 


หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔


ในการอบรมหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ในช่วง ๔ วันแรกจะเน้นให้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน มีเป้าหมายที่จะให้จิตสงบ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจ หรือหน้าท้องที่พอง-ยุบ เป็นหลัก เพื่อให้จิตมีกำลังที่จะข่มนิวรณ์ อันเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังให้จิตเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ ๕ เป็นต้นไป มีเป้าหมายที่จะให้จิตรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และเข้าใจสิ่งนั้นๆว่าเป็นเพียงรูป-นามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ เพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดที่เคยเห็นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของๆตน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์

รูปภาพ


ภาพงานวันวิสาขบูชา 1 มิ.ย. 58

ข่าวสาร


                 
            ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม
          

    วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00-12.00 น.
    ผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญ นำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ กองทุนร่มอาราม
    ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัสรังสิต คลอง 7
บัญชีเลขที่ 569-2-15102-2
    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง 10 (ธัญบุรี)
บัญชีเลขที่ 318-2-48034-4

             การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานของหลวงพ่อชาญชัย นอกสถานที่


    ชมรมสุรัชต์ธรรม ข้างวัดชนะสงคราม บางลำภู เวลา 14.30-17.00 น. วันที่่  15 พค.
    
 
  
อบรมกรรมฐานที่เชียงใหม่ วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2559 ณ วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เขียงใหม่
     สมัครเข้าอบรมได้ที่ พ.ญ.ดุลยา โทร.
081-716-3960

     อบรมกรรมฐานที่ยุวพุทธิสมาคม ศูนย์ 2 คลองหลวง วันที่ 17-23 สิงหาคม
     สมัครเข้าอบรมได้ที่ยุวพุทธศูนย์ 2 โทร. 02-455-2525