กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

ผู้สมัครหญิง

1.ฐิติชญาน์ ดียิ 2.ธัญชนก ดียิ
3.ปุณณภา คุปต 4.ภาณี อัญญ
5.สุธิดา มันย


ผู้สมัครชาย

1.ชยุต บุริ 2.ธรรมนูญ ดียิ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน