กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.ชัญญา จินต 2.ดวงพร เพ็ช
3.ภคอร ศุภก 4.วิภาทิพย์ ปิ่น
5.ศิริกุล สมุท 6.อัจฉราวดี เตชะ


ผู้สมัครชาย

1.รัฐพล ขาวส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน