กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564

ผู้สมัครหญิง

1.กิรณา เจ้า 2.เขมฤทัย หลีก
3.จิราวรรณ ศิรต 4.ชญาภา ศิบุ
5.ณัชฐปภา โสวน 6.ธนัชยา พัฒน
7.ธมกร พชรป 8.นันทยา โสวน
9.พนิดา วัฒน 10.พรทิพย์ สมเก
11.วัลลภา ปราโ 12.สุฐิดา วัยว
13.สุธาศินี กุลก 14.แอชลี่ ถิงเชวียน ชง


ผู้สมัครชาย

1.ชินน้ำ วัยว 2.พิภพ เหล่


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน