กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.เกษร ระมั 2.จุฬาภรณ์ บำรุ
3.ปวีณา เดชค 4.วิภาทิพย์ ปิ่น
5.ศศิธร โคโต 6.สมควร สุดส
7.สุขสวัสดิ์ บุญเ 8.อังสนา วงศ์
9.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.ธงไชย สมะจ 2.วิชัย เกษม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน