กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.จิรวดี วรรณ 2.ณัฐินี สถิต
3.พรพินี ปลูก


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน