กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - 24 พฤษภาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.ธนอร อัศว 2.พิมพ์ชญา ภัทร
3.เพชรรัตน์ โอภา 4.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.วิชัย เกษม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน