กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัทลี กิตต 2.เกษร ระฆั
3.เกษร ระมั 4.ธนอร อัศว
5.พิมพ์ชญา ภัทร 6.เพชรรัตน์ โอภา
7.วรรณา ธำรง 8.สุขสวัสดิ์ บุญเ
9.สุดารักษ์ เนื่ 10.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.วิชัย เกษม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน