กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.Netrapee Sris 2.กัทลี กิตต
3.ชุลีพร เจีย 4.นันทิยา ธ.เข
5.นิตย์ เปี่ 6.ปัทมา ชัยส
7.พรทิพย์ สมเก 8.พิกุล รัตน
9.มนฤดี ตั้ง 10.วรรณา ธำรง
11.วาสนา แสงร
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน